Härjedalens Fjällmuseum

Härjedalen

Sveriges högsta landskap. Ingen del ligger lägre än 350 meter över havet. Härjedalen domineras av fjällvärld och dalstråk. Ett 40- tal toppar sträcker sig över 1 000 m ö.h.

Mer än fyra femtedelar av Härjedalens yta ligger 500 meter över havet, dubbelt så mycket som förhållandet i Lappland eller Jämtland. Högsta toppen är Helagsfjället med sina 1796 m ö.h. Landskapet domineras också av Ljusnandalen som sträcker sig i hela dess längdriktning (sydöst - nordväst). Härjedalen är också ett Sveriges minsta landskap med sina 12 553 kvadratkilometer. Befolkat av nätt och jämnt en invånare per km².

Härjedalen är ett gammalt kulturlandskap, som med säkerhet hade en bofast befolkning från den yngre järnåldern (550 och 1050 e Kr). Då med boskapsskötsel som huvudnäring. Men det finns spår efter kornodling så tidigt som under stenålder. Fynd från gravfältet på Vivallen utanför Funäsdalen visar att det fanns en Sydsamisk kultur i området från vikingatid (800- 1050 e Kr). Från 1600- talet omnämns samerna som jägare och fiskare i skriftliga källor.     

Få landskap har genomlidit så många krig som Härjedalen.  Från 1500- talets mitt följde 250 år av ofred, innan området förblev svenskt via freden i Brömsebro 1645. Under perioden anfölls landskapet av både svenska och dansk-norska trupper, med förödande konsekvenser för lokalbefolkningen. Det dröjde till 1814 innan de sista gränsstridigheterna avslutades. Under andra världskriget medförde Tysklands ockupation av Norge, ytterligare en militär koncentration i området.

Turismen utvecklades tidigt i området som fascinerade både Svenska och utländska besökare. Vid slutet av 1800- talet var den redan omfattande i västra Härjedalen. En utveckling som har fortsatt, särskilt under vintersäsongen. Under historisk tid var jordbruket, med en välutvecklad fäboddrift, den absolut viktigaste näringen. Landskapsvapnet, som föreställer smidesverktyg, visar vilken betydelse järnhanteringen har haft. Västra Härjedalen hade också en kort bruksepok. Från 1800- talet utvecklas skogsbruket som idag är den dominerande näringen.

Landskapets och kommunens vapen

Öppettider

Museet:
23 juni - 30 september
mån-sön kl 10.00-17.00

Fr.o.m 1 Oktober 
Se turistbyråns öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Café Gästis:
1 - 30 september
tis-sön kl 11.00-17.00
mån: STÄNGT

Fr.o.m 1 Oktober
STÄNGT