Härjedalens Fjällmuseum

23 juni - 30 september 2018

Spår... av romer och resande i Jämtland och Härjedalen

Romer och resande har en lång historia i Jämtland och Härjedalen. Men beskrivningarna av det kringresande livet här har hittills varit mycket få.

Romskt par i Vemdalen under 1930- eller 1940-talet. Foto: Einar Montén, Jamtlis fotosamling.

Ändå vet vi med säkerhet att romer och resande här slagit läger vid de flesta lite större samhällen och i många små byar. På platsen för Fjällmuseet fanns ett romskt läger till omkring 1960. Varför finns det så lite information? Orsaken handlar om värdering, urval och intresse. Och om vilka människor som ansetts vara representativa för Jämtlands län.

I utställningen 23 juni - 30 september får du veta mer!

Härjedalens Fjällmuseum önskar nu ge romer och resandefolket en tydligare plats på kartan även i vårt område. Därför ger vi också ut en ny skrift, i samarbete med Stiftelsen Gaaltije - "Spår av romer och resande i Jämtland och Härjedalen". Skriften har producerats med stöd av Länsstyrelsen i Jämtlands län och region Jämtland Härjedalen.

Du kan också söka efter platser med anknytning till romer och resande i Jämtland och Härjedalen på sidan platser.selänk till annan webbplats. Sök där efter ”Romska spår”!

Vill du dela med dig av dina minnen av det kringresande livet? Kontakta Fjällmuseet på 0684-164 25.

Utställningen ingår i museets ordinarie entréavgift.