Sortering och återvinning

Genomskinliga säckar på länets återvinningscentraler

Från hösten 2017 ska avfall som lämnas på våra återvinningscentraler i Jämtlands län vara packat i genomskinliga säckar. Det gör vi för att minska andelen felsorterat avfall och skapa en bättre arbetsmiljö för vår personal.

Länets återvinningscentraler är välbesökta platser och varje vecka tar vi emot stora mängder avfall. Mycket avfall levereras i svarta eller färgade sopsäckar vilket ställer till en del problem. Merparten av avfallet är rätt sorterat.

Men tyvärr händer det att vi hittar exempelvis elavfall, mediciner, matavfall, förpackningar, färgburkar och oljefilter där det inte hör hemma. Därför ska det avfall som lämnas på återvinningscentralerna nu vara packat i genomskinliga sopsäckar.

   -  Vi får in alldeles för mycket osorterat avfall i färgade säckar. Som det är nu måste personalen fiska upp misstänkta säckar ur containern och öppna dem för att kunna se vad som är i dem. Eftersom personalen har en chans att se vad som finns i genomskinliga säckar blir det lättare att förebygga att avfall hamnar fel, säger Lars Wissing, enhetschef i Åre.

Kunder som har lagt avfall i färgade sopsäckar får under en övergångsperiod en uppmaning att till nästa gång i stället lägga avfallet i en genomskinlig säck. Eftersom vi informerat butiker som säljer säckar om övergången ska det i fortsättningen inte vara svårt att hitta genomskinliga sopsäckar. 

Kravet på genomskinliga sopsäckar är ingenting vi är först med. De flesta kommuner i exempelvis Västerbottens och Västernorrlands län har infört detta med gott resultat.

Renhållningsansvariga i Jämtlands län kommuner

Kontakter för mer information:
Renhållningens kundtjänst 0680-163 00 tel.tid vardagar 9-12
Mail: renhallningen@herjedalen.se

I Härjedalen finns 6 st återvinningscentraler och 17 st återvinningsstationer.

Återvinningscentralerna är till för dina grovsopor, farligt avfall och elektronik avfall. Dessa sköts av kommunen och finansieras av alla fastighetsägares grundavgifter.

Återvinningsstationerna är där du lämnar förpackningar och tidningar. De sköts och underhålls av Förpackning- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Avfall med producentansvar
Producentansvar innebär att producenterna ansvarar för att sina uttjänta produkter tas om hand och återvinns på ett korrekt sätt.
Följande produkter berörs av producentansvar:

  • Batterier och elektronikavfall - tas om hand på kommunens återvinningscentraler i ett samarbete med El-Kretsen. Man kan även lämna tillbaka produkterna i butiker där man köpt de.
  • Bilar - tas om hand av en bildemonterare. Gå in på bilretur.se för att läsa mer och se din närmaste bildemonterare.
  • Däck - tas om hand av däckverkstäder där man köper sina nya däck. Läs mer på Svensk Däckåtervinning AB
  • Förpackningar och returpapper - tas om hand på återvinningsstationer som sköts och underhålls av Förpackning- och Tidningsinsamlingen. Läs mer under FTIs Återvinningsstationer.
  • Läkemedel - tas om hand av apoteken som säljer läkemedel. Tänk på att t.ex. salvor, plåster och inhalatorer kan innehålla läkemedelsrester även när de är slut och ska tillbaka till apoteken.
  • Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor - Kontakta strålskyddssäkerhetsmyndigheten.


Kontakta oss

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
Tel 0680-163 00

Telefontider:
Måndag-fredag 09.00-12.00

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-30 14.58
av Åsa Evertsdotter