Miljö- och byggförvaltningen

Vi handlägger bygglov/anmälningsärenden, planärenden, va-frågor och trafikfrågor. Vidare ansvarar förvaltningen för tillsyn och handläggning av ärenden inom områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel och kemikalier samt tobak och alkohol (serveringstillstånd).

Förvaltningen hjälper också allmänheten med energirådgivning.
Ring gärna före besök (kan även nås via mail).

Vid mejlkontakt använd i första hand miljö- och byggförvaltningens gemensamma mejladress; miljo.bygg@herjedalen.se

Arbetsbelastningen är under våren/sommaren hög på miljö- och byggförvaltningen. Lämna din ansökan i så god tid som möjligt, för att ärendet ska hinna behandlas under sommaren

Titel

Namn

Telefon

Tf förvaltningschef

Kicki Hallgren

0680-161 08

Byggnadsinspektör/handläggare

Anna Fasth

0680-162 83

Byggnadsinspektör/handläggare

Fredrik Ekroth

0680-162 22

Byggnadsinspektör/handläggare

Helena Bergström

0684-167 32

Byggnadsinspektör/handläggare

Joel Backman

0684-167 25

Byggnadsinspektör/handläggare

Malin Lidberg

0684-167 23

Byggnadsinspektör/handläggare

Urban Rooth

0680-161 15

Byggnadsinspektör/handläggare

Victor Wallén

0680-161 12

Byggnadsinspektör/handläggare

William Wennerkvist

0680-163 64

Mätingenjör

Emil Björklund

0684-167 79

Planchef

Britt-Mari Nordstrand

0680-161 42

Planingenjör

Elise Nilsson

0684-167 21

Miljöinspektör

Helena Bondesson

0680-162 12

Miljöinspektör

Jennifer Svensson

0680-163 87

Miljöinspektör

Lennart Engman

0680-162 95

Miljöinspektör

Tina Dyrvold-Carlsson

0680-161 24

Livsmedelsinspektör

Anders Eslind

0680-162 78

Alkoholhandläggare

Lisa Ahlstedt

0680-163 49

Administratör

Anneli Floberg

0680-162 53

Assistent

Elisabeth Melin

0680-161 50

 

Kontaktinformation
Härjedalens kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Medborgarhuset
842 80 SVEG

miljo.bygg@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-25 13.24
av Anneli Floberg