Planprogram i Funäsdalen

Från Funäsdalen har det inkommit ett flertal förfrågningar angående möjligheter att bygga permanentboende och möjlighet till utvidgning av verksamheter.

Med anledning av att det råder brist på permanetboende i Funäsdalen, och att flera av detaljplanerna och planbestämmelserna är gamla och inaktuella, önskar kommunen nu höra om det finns fler fastighetsägare/medborgare som är intresserade eller har förslag på förändringar i gällande planer för att möjliggöra byggande av permanentboende och eller utvidgning av andra verksamheter i Funäsdalen. De inkomna förslagen och intressena sammanställs och kommer att utgöra ett underlag för fortsatt planering.

Skicka in era intresseanmälningar till:

Härjedalens kommun, Miljö och byggförvaltningen, Medborgarhuset 842 80 SVEG, eller mail miljo.bygg@herjedalen.se Senast 2017-11-30

Märk brev/mail med diarienummer: MB 2017-650

Svara med era kontaktuppgifter

Namn:

Adress:

Fastighetsbeteckning:

E-post:

Vid eventuella frågor kontakta; Britt-Mari Nordstrand, 0680-161 42 eller Elise Nilsson, 0684-167 21.

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-11 10.29
av Henry Jonasson