2018-12-03 11.11

Grannyttrande anläggande av ismotorbana

Bygglovsärende avseende: Anläggande av ismotorbana.

Byvallen S:1 (Vallsjön).

En ansökan om bygglov har lämnats in till miljö- och byggnämnden för befintligt ismotorbana att fortsätta vara verksam en månad om året, återkommande varje år.

Om ni har något att yttra er om eller önskar upplysningar vänligen kontakta Anna Fasth på miljö- och byggförvaltningen.

Karta över ansökt ismotorbana.PDF (pdf, 420.4 kB)

Svarsfrist: 2018-12-13.

Anna Fasth
Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
0680-162 83
anna.fasth@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-03 11.11
av Åsa Evertsdotter