2018-08-10 15.15

Nämndens för bildning, fritid och kultur arbetsutskott 2018-08-08

Protokoll från nämndens för bildning, fritid och kultur arbetsutskott den åttonde augusti är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Nämndens för bildning, fritid och kultur arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-08-08

Paragrafer

28-34

Anslaget publicerades

2018-08-10

Anslaget avpubliceras

2018-08-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Hur man överklagar detta beslut
 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-10 15.15
av Sarah Tjärnås