2019-01-14 18.13

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens sammanträde 7 januari 2019 har justerats

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 januari är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-01-07

Paragrafer

2--26

Anslaget publicerades

2019-01-08

Anslaget avpubliceras

2019-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll Ks 2019-01-07 §§ 2--26PDF (pdf, 183.1 kB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur beslut kan överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-14 18.13
av Åsa Evertsdotter