Information om personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

När du gör en ansökan/anmälan på någon av våra blanketter innebär det att vi kommer behandla uppgifterna i något register, datorbaserat eller manuellt.  

Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av speciallagstiftning. Uppgifterna får bara användas för det ändamål som Du lämnat dem för. Den som handlägger din anmälan/ansökan kan lämna upplysningar om hur uppgifterna kommer att behandlas.  

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och är skyldig att, till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår gratis lämna besked om uppgifter som rör behandling av den sökande. Den personuppgiftsansvarige har ansvar för att rätta till felaktiga uppgifter.  

Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnar behandlas, lämnas ut etc. ska du i första hand vända dig till den som handlägger ditt ärende eller fråga efter personuppgiftsombudet på telefon 0680-161 00.  

Personuppgiftsombudet har en självständig ställning, gör interna kontroller, påpekar brister och hjälper de personer som är registrerade.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-25 11.17
av Henry Jonasson