Vinterväghållning

Inför vintern när snön och halkan kommer.

Vi vill med denna information berätta lite om snöröjningen för att Du skall få ökad förståelse hur den sköts i vår kommun. Snöröjning och halkbekämpning är en service vi tillhandahåller för Din trafiksäkerhet och framkomlighet.

Gatu- och VA avdelningen har under  2015 gjort en ny upphandling för vinterväghållning. Upphandlingen gäller till och med 2020.

Kommunen har egna traktorer som plogar och sandar. Övriga  distrikt sköts av olika entreprenörer. På riks- och länsvägar har Trafikverket avtal med PEAB som sköter väghållningen.

På de flesta av kommunens gator påbörjas plogning vid 8 cm snödjup. Vid avslutat snöfall påbörjas plogningen vid 5 cm. I år kommer vi att lämna max 25 cm snö i infart /grindhål.

När det är dags för snöröjning är det viktigt att du som bilist hjälper till.

På smala gator är det särskilt viktigt att du parkerar så att snöröjningsfordonen kan utföra sitt jobb, annars måste vi avbryta arbetet för att komma tillbaka senare. Det innebär onödiga kostnader för snöröjningen och problem för övriga trafikanter.

För att underlätta för de som plogar är de bra om du som fastighetsägare tar bort grenar som sticker ut över gatan.

Se fastighetägarens ansvarPDF (pdf, 228.4 kB)(sommar och vinter)

Snö från fastighet får inte läggas på gator eller plogvall
Tänk också på att inte åsamka olägenheter för dina grannar.

I detaljplanelagt område svarar fastighetsägaren för skötsel av gångbanan vid sin fastighet.

På flera platser har kommunen sandupplag eller sandlådor där allmänheten får hämta sand gratis. Man får hämta max. 2 hinkar vid varje tillfälle.

Sand finns att hämta vid kommunförråden i Sveg, Hede, Ytterhogdal och i Funäsdalen, Lofsdalen (brandstationen) och Glöte (Glötegården).

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning på bl a staket, brevlådor, häckar och dylikt. Om olyckan är framme skall fastighetsägaren snarast meddela Samhällsbyggnadsförvaltningen om vad som har inträffat.

För att eliminera skaderisken bör du placera brevlådor och sopkärl inne på tomten samt markera ut staket och häckar med käppar i tomtgräns.

För att utföra snö- och halkbekämpning har vi ansvarskännande och duktig egen personal och entreprenörer.

De måste ibland arbeta under svåra väderleksförhållanden och under sena kvällar och tidiga morgnar. Underlätta för dem genom att tänka på hur du parkerar bilen.

Vi kan inte lova att våra snöröjare kommer först till Dig efter ett snöfall, – men Du kan lita på att vi kommer!

Snöröjning

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-02-22 13.28
av Henry Jonasson