Energi- och klimatarbetet

Kommunfullmäktige fastställde i november 2008 en energi- och klimatstrategi med de övergripande målen:

 • I Härjedalens kommun ska luft och vatten vara rent och hålla hög kvalitet
 • Energianvändningen i Härjedalens kommun ska vara effektiv och förnyelsebara resurser ska användas i högre utsträckning
 • Härjedalens kommun strävar efter att ställa om till ett fossilbränslefritt transportsystem
 • Härjedalens kommun strävar efter att ha en klimatstrategisk grundsyn i sitt agerande

I en handlingsplan anges 18 åtgärder som ska utredas och tas upp i framtida budgetarbete och prövas där:

 • Minst 25 % kravmärkt i kommunens kök.
 • Bilpool ska inrättas
 • Fri kollektivtrafik
 • Upprustning av Inlandsbanan
 • Utveckling av nya bioenergigrödor för användning inom bioenergikombinatet
 • ECO-drivning till all personal
 • Fossilbränslefri uppvärmning i kommunens fastigheter
 • Närvärmecentraler i turistområden
 • Utökad vindkraftsutbyggnad
 • Lokalt ägande av vindkraft
 • Källsortering i alla kommunens verksamheter
 • Tidur på kommunens motorvärmaruttag
 • Fastigheter med elvärme ska konverteras
 • Gatubelysning ska energieffektiviseras
 • Tilläggsisolering av vindar i kommunens fastigheter
 • Miljöcertifiering av kommunen
 • Miljömärkning av el
 • Certifiering av kommunens skog

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-25 11.32
av Henry Jonasson