Hälsoskydd

Miljö- och byggnämnden är den myndighet som handlägger hälsoskyddsärenden och har tillsyn över verksamheter som kan beröra människors hälsa. Det kan exempelvis vara badhus, frisörer, hotell, bostäder och offentliga lokaler.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-03-05 09.35
av Belinda Härjebäck