Miljöarbete

Grunden för kommunens miljöarbete är den miljöpolicy och de miljömål som kommunfullmäktige fastställt. Under senare tid har miljöarbetet allt mer kommit att handla mer om energi- och klimatfrågor.

Därför har fullmäktige fastställt en energi- och klimatstrategi.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-25 11.47
av Henry Jonasson