Taxa för tillsyn inom miljö och hälsa

Bra miljö- och hälsoarbete ger lägre tillsynsavgift!

Nu finns en ny taxa för tillsyn inom miljö- och hälsa, se härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En nyhet i taxan är att företagen kan påverka tillsynsavgiften genom en bra egenkontroll.
 
En annan nyhet är att flera företag kommer att få en årlig avgift från 2014. Storleken på avgiften beror på vilka risker det finns i verksamheten. Större risker medför högre avgift. Det innebär också att företagen genom en bra egenkontroll kan sänka sin avgift, t.ex. genom att ha tänkt igenom vilka risker som finns och hur de minskas och se till att ha bra rutiner för städning, bra kemikalieval och bra avfallshantering. Ett aktivt arbete med klimatfrågorna t ex transporter och energieffektivisering är också en viktig del i arbetet med egenkontrollen.
 
Företag som inte har någon egenkontroll eller som har andra allvarliga brister som kräver extra uppföljning kan få en höjning av avgiften.
 
Syftet med förändringen är att avgiften ska bli mer rättvis, eftersom de företag som kräver större tillsynsinsatser också får högre avgift. Ännu viktigare är kanske att den uppmuntrar till ett bra miljöarbete!

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-11-02 14.57
av System Webbmaster