2018-04-17 11.41

Justering har ägt rum. Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskotts extra sammanträde 2018-04-17

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts extra sammanträde den 2018-04-17 är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-17

Paragrafer

47

Anslaget publicerades

2018-04-17

Anslaget avpubliceras

2018-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokollet webbpubliceras ej

Hur man överklagar detta beslut

Information om hur man överklagaröppnas i nytt fönster

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-17 11.41
av Belinda Härjebäck