2018-05-08 11.31

Justering har ägt rum. Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-08

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2018-05-08 är justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-08

Paragrafer

478-52

Anslaget publicerades

2018-05-08

Anslaget avpubliceras

2018-05-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokollet webbpubliceras ej.

Hur man överklagar detta beslut

Information om överklagandeöppnas i nytt fönster

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-08 11.31
av Belinda Härjebäck