2018-05-17 08.10

Sammanträdesprotokoll från kommunledningsutskottets sammanträde den 16 maj 2018

Protokollet från kommunledningsutskottets sammanträde den 16 maj är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-05-16

Paragrafer

73--86

Anslaget publicerades

2018-05-17

Anslaget avpubliceras

2018-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Klu §§ 73--86PDF (pdf, 68.5 kB)

Hur man överklagar detta beslut

Se instruktioner för överklagan här

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-17 08.10
av Johan Höglund