Kommunen slutar publicera postlistor på internet

Från och med den 25 maj 2018 slutar kommunen att publicera postlistor på webbplatsen. Den som önskar ta del av en postlista kan vända sig till kansliet, kommun@herjedalen.se med en förfrågan.

Varför gör vi det här?

Den 25 maj 2018 börjar den europeiska dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulations – GDPR) tillämpas inom den europeiska unionen. Förordningen reglerar hur företag och offentliga myndigheter får hantera personuppgifter. Till de viktigare delarna av förordningen hör, att den som behandlar personuppgifter enbart ska göra det för vissa klart definierade ändamål, samt att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Eftersom en stor del av de handlingar som tas upp på postlistan är till eller från enskilda personer, kommer en postlista också att innehålla personuppgifter. För att värna den enskildes integritet samt för att leva upp till de krav som den europeiska dataskyddsförordningen ställer på behandling av personuppgifter publiceras postlistan tills vidare inte på internet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-16 14.53
av Anna Elfqvist