Riskägarkapital

Riskkapital är en insats som du själv eller någon annan gör i ditt företag med egna medel för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen.

Genom att satsa egna pengar i företaget tar företagsägarna en större risk än andra finansiärer. Gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte företaget utvecklas som planerat.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2013-06-25 08.14
av Henry Jonasson