Näringslivsutveckling inom Leader

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Nu startar en ny programperioden 2014–2020 med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom hela EU. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Lokala utvecklingsstrategier har skrivits

Det har arbetats hårt med att ta fram nya utvecklingsstrategier som ligger till grund för nya leaderområden. Dessa strategier beskriver vilka insatser det aktuella området behöver för att utvecklas till attraktiva, konkurrenskraftiga områden och som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag.

Leaderföreningarna och kontor är under bildande. De hjälper till att mobilisera, informera, idéutveckla och ta emot ansökningar. Pågående insatser och projekt kopplas ihop så att det skapas synergieffekter där samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor är centralt inom leadermetoden.

Samarbetet är grunden

De lokala partnerskapen, LAG, är de som leder arbetet i ett leaderområde. Synergieffekter skapas genom att olika projekt och aktörer förstärker varandra och möter de behov som finns i varje område.

Mer info om leaderområdena i Härjedalens Kommun och dess strategier:

Härjedalens kommun utom församlingarna i Hogdalsbygden: www.sjoskogfjall.selänk till annan webbplats

Utvecklingsstrategin för Leader Sjö, Skog & Fjäll nu är godkänd av Jordbruksverket.
Se pressmeddelande 2016-03-1PDF (pdf, 191.7 kB)

Hogdalsbygden är kopplat till:
www.leaderhalsingebygden.selänk till annan webbplats

Kontakt på Näringslivsavdelningen:
Malin Fjellgren malin.fjellgren@herjedalen.se 070-522 52 70

Mer info om leadermetoden och arbetet nationellt och inom EU:
www.jordbruksverket.selänk till annan webbplats

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-09-12 07.50
av Henry Jonasson