Kommunfullmäktige

Författningssamling

Nr

 

Riktlinjer för hantering av arkivPDF (pdf, 121.2 kB)

1

 

Attest- och utanordningsreglementePDF (pdf, 17.3 kB)

2

 

Bolagsordning Härjegårdar Fastighets ABPDF (pdf, 19.7 kB)

3

 

Bolagsordning Ytterhogdals Produkter AB (upphört att gälla 2016-11-21, kf § 304)

6

 

Ersättning till förtroendevaldaPDF (pdf, 229.8 kB)

7

 

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF (pdf, 54.1 kB)

8

 

Nämndsorganisation

9

 

PartistödPDF (pdf, 34.2 kB)

10

 

Instruktion för kommunalt personalorgan (upphört att gälla 2016-11-21, kf § 302)

11

 

Personalstadga  (upphört att gälla 2016-11-21, kf § 303)

12

 

Prenumeration på kommunfullmäktiges handlingar

13

 

Regler för motions- och friskvårdsverksamhetPDF (pdf, 110.1 kB)

14

 

Regler för utdelning av minnesgåvorPDF (pdf, 34.4 kB)

15

 

RevisionsreglementePDF (pdf, 23.5 kB)

16

 


17

 

Bygdemedelsfonden för näringslivsändamålPDF (pdf, 8.4 kB)

18

 

TorghandelsstadgaPDF (pdf, 10.9 kB)

19

 

TorgtaxaPDF (pdf, 6.1 kB)

20

 

Förvaltningsorganisation

21

 

LikabehandlingspolicyPDF (pdf, 213.5 kB)

22


Reglemente för KrisledningsnämndPDF (pdf, 49.5 kB)

23

 

Miljöpolicy för Härjedalens kommunPDF (pdf, 27.1 kB)

24

 

IT-strategi för Härjedalens kommunPDF (pdf, 20.7 kB)

25

 

Informationssäkerhetspolicy för Härjedalens kommunPDF (pdf, 50.4 kB)

26

 

Gemensam upphandlingspolicyPDF (pdf, 29 kB)

27

 

Internationell policy för Härjedalens kommunPDF (pdf, 37.4 kB)

28

 

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Härjedalens kommunPDF (pdf, 206.7 kB)

29

 

Reglemente för ValnämndenPDF (pdf, 33.8 kB)

30

 

KrishanteringsplanPDF (pdf, 387.7 kB)

31

 

Handikappolitiskt program för Härjedalens kommunPDF (pdf, 63.4 kB)

32

 

Miljöpolicy för fordonPDF (pdf, 15.2 kB)

33

 

Policy för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens kommunPDF (pdf, 31.1 kB)

34

 

Reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och funktionshindradePDF (pdf, 15.8 kB)

35

 

Policy för rökfri arbetstidPDF (pdf, 15.7 kB)

36

 

Policy för hantering av sociala medierPDF (pdf, 52.5 kB)

37

 

Reglemente för överförmyndarePDF (pdf, 34.2 kB)

38

 

Styrande dokument för integrationsarbetetPDF (pdf, 291.2 kB)

39

 

Reglemente för samiska rådet Vaajman GielePDF (pdf, 28.4 kB)

40


Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare mandatperioden 2015-2018PDF (pdf, 331.6 kB)

Riktlinjer för officiell flaggning i Härjedalens kommunPDF (pdf, 209.7 kB)

41

42


                        

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-04-19 11.09
av Henry Jonasson