Kommunfullmäktige

FörfattningssamlingRiktlinjer för hantering av arkivPDF (pdf, 35.7 kB)


 

Attest- och utanordningsreglementePDF (pdf, 17.5 kB)


 

Bolagsordning Härjegårdar Fastighets ABPDF (pdf, 49.8 kB)


 

Ersättning till förtroendevaldaPDF (pdf, 36.3 kB)


 

Arbetsordning för kommunfullmäktigePDF (pdf, 177.2 kB)


 

PartistödPDF (pdf, 34.6 kB)


 

Regler för motions- och friskvårdsverksamhetPDF (pdf, 20.9 kB)


 

Regler för utdelning av minnesgåvorPDF (pdf, 34.3 kB)


 

RevisionsreglementePDF (pdf, 21.5 kB)


 

TorghandelsstadgaPDF (pdf, 10.9 kB)


 

TorgtaxaPDF (pdf, 6.1 kB)


 

LikabehandlingspolicyPDF (pdf, 213.5 kB)Reglemente för KrisledningsnämndPDF (pdf, 49.5 kB)


 

Miljöpolicy för Härjedalens kommunPDF (pdf, 27.1 kB)


 

IT-strategi för Härjedalens kommunPDF (pdf, 20.7 kB)


 

Informationssäkerhetspolicy för Härjedalens kommunPDF (pdf, 50.4 kB)


 

Gemensam upphandlingspolicyPDF (pdf, 29 kB)


 

Internationell policy för Härjedalens kommunPDF (pdf, 37.4 kB)


 

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Härjedalens kommunPDF (pdf, 44.4 kB)


 

Reglemente för ValnämndenPDF (pdf, 33.8 kB)


 

KrishanteringsplanPDF (pdf, 435.8 kB)


 

Handikappolitiskt program för Härjedalens kommunPDF (pdf, 63.4 kB)


 

Miljöpolicy för fordonPDF (pdf, 15.2 kB)


 

Policy för ledarskap och medarbetarskap i Härjedalens kommunPDF (pdf, 31.1 kB)


 

Reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och funktionshindradePDF (pdf, 15.8 kB)


 

Policy för rökfri arbetstidPDF (pdf, 15.7 kB)


 

Reglemente för överförmyndarePDF (pdf, 34.2 kB)


 

Styrande dokument för integrationsarbetetPDF (pdf, 291.2 kB)


 

Reglemente för Härjedalens NäringslivsrådPDF (pdf, 75.9 kB)Reglemente för samiska rådet Vaajman GielePDF (pdf, 28.4 kB)Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare mandatperioden 2015-2018PDF (pdf, 331.6 kB)Riktlinjer för officiell flaggning i Härjedalens kommunPDF (pdf, 209.7 kB)                        

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-13 11.20
av Johan Höglund