Bildning, fritid och kultur

Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamheten, förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, Komvux, musikskolan, fritidshem, fritidsgårdar och kommunens flyktingverksamhet.

Det finns även verksamhet för grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.

Chef för förvaltningen är Carina Nilsson
tfn 0680-161 49

Se mera under Barn & utbildning
Se mera under Fritid
Se mera under Kultur

Kontaktinformation
Postadress
Härjedalens kommun
Barn, utbildning och fritid
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-12-09 10.12
av Henry Jonasson