Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning som leds av kommunchef Gunnel Gyllander. 

Under kommunledningsförvaltningen finns avdelningarna kansli, ekonomi, hr-avdelningen, näringsliv och IT.

Gunnel Gylander

Gunnel Gyllander
Kommunchef
Tel: 0680-177 22
gunnel.gyllander@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-06-15 08.10
av Henry Jonasson