Kommunens ledningsgrupp

I kommunens ledningsgrupp ingår förutom kommunchef, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen, chef för bildning, fritid och kultur, socialchef, chef för miljö och byggförvaltningen, kansli/it-chef, personalchef och ekonomichef. Ledningsgruppen leds av kommunchefen.

Ledningsgruppens uppdrag är att leda, styra och samordna tjänstemannaorganisationen i kommunen. Det innebär bland annat att med ett helhetsperspektiv följa verksamheterna, identifiera förändrings-/utvecklingsbehov och ta initiativ till nödvändiga förändringar.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-05-22 14.14
av Ingela Kälvedal