Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför årligen undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv — tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

Syftet är att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Undersökningarna ska också kunna vara ett underlag till diskussion som kommunen kan föra med medborgarna. Resultaten ska också användas som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen för kommunen.

SKL började med dessa undersökningar år 2006 och Härjedalens kommun var för första gången med 2010. Av Sveriges 290 kommuner var ca 130 kommuner med i undersökningen 2010. 2011 var 165 kommuner med. Resultaten i undersökningen hämtas från olika ställen, bl.a. Öppna Jämförelser, Kommundatabasen, externa undersökningar, SCB och skolverket.

SKL erbjuder också stöd till kommunerna i detta arbete. De ordnar träffar där man går igenom resultat och visar goda exempel på hur kommuner lyckats med olika saker.

Under 2013 har kommunerna i Jämtlands län, som är med i KKiK, börjat samarbeta för att tillsammans vidareutveckla det kommunala kvalitetsarbetet. 

Kommunens kvalitet i korthet 2016PDF (pdf, 6.8 MB)
"Resultatrapport från Sveriges kommuner och landsting 2016"

Kommunens kvalitet i korthet 2015PDF (pdf, 6.7 MB)
"Resultatrapport från Sveriges kommuner och landsting 2015"

Kommunens kvalitet i korthet 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
"Resultatrapport från Sveriges kommuner och landsting 2014"

Kommunes kvalitet i korthet 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
"Resultatrapport från Sveriges kommuner och landsting 2013"

Kommunens kvalitet i korthet 2012PDF (pdf, 6.5 MB)
"Resultatrapport från Sveriges kommuner och landsting 2012"

Kommunens kvalitet i korthetPDF (pdf, 5.2 MB)
"Resultatrapport från Sveriges kommuner och landsting 2011"