HÄRJEDALEN 2020

Vision

I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet och närhet.

Livskraft

 • Företagsamhet, nyfikenhet och utvecklingslust hos människor, i näringsliv, skolor, byar och föreningar.

Äkthet

 • Natur, kultur och tradition, kvalitet och kunnande — allt gediget och hållbart.

Närhet

 • Nära mellan människor, varmt, öppet och tolerant.


Våra tre kärnvärden ska prägla våra verksamheter och vårt förhållningssätt.
V
i tror på framtiden och skapar tillväxt i Härjedalen.

Övergripande mål

 • Goda utbildningsmöjligheter för alla.
 • Ett rikt kultur- och fritidsliv som attraherar alla. Kulturlivet skall präglas av tradition, nutid och mångfald.
 • En trygg omsorg där människan är i centrum.
 • Den kommunala servicen skall vara effektiv, flexibel och av hög kvalitet.
 • Kommunen ska arbeta öppet, tydligt och med hög delaktighet.
 • Kommunen och näringslivet skall samverka. Aktiva insatser skall göras för att stimulera till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag.
 • Kommunen skall ständigt arbeta för bättre infrastruktur.
 • Kommunen skall växa - fler skall flytta in än ut.
 • Kommunen skall leva upp till lagreglerna för "god ekonomisk hushållning".


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-10-18 17.48
av Henry Jonasson