2017-09-11 13.04

Utökade öppettider på ÅVC

Utökade öppettider från och med 2 oktober på Återvinningscentralerna i Härjedalen. Under hösten kommer renhållningen att genomföra ett projekt på Återvinningscentralerna i kommunen för att öka tillgängligheten. Tanken är att vi ska minska köbildningen och förbättra miljön för besökare och anställda på centralerna.

Utöver ökad tillgänglighet kommer det att ske en del arbeten för att förbättra flödet på återvinningscentralerna. Det kan innebära flytt av containrar, reparationer och vägförbättringar samt ändrade trafikflöden. Allt med förhoppningen om att kunna möta framtidens behov.

Se mera

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-11 13.04
av Henry Jonasson