Händer

Stöd & omsorg

Socialtjänsten

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

Till Socialnämndens uppgifter hör att:

  • Göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
  • Medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.
  • Informera om socialtjänsten i kommunen.
  • Genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.
  • Svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det

AKTUELL INFORMATION

FAMILJERÅDGIVNING
Läs mer här

ANSÖKAN OM MEDEL UR SOCIALNÄMNDENS DONATIONSFONDER
Dags att söka medel ur Socialnämndens donationsfonder.
Läs mer här

SERVICETELEFON FÖR ÄLDRE
Läs mer här

VILL DU HA KONTAKT MED EN BISTÅNDSHANDLÄGGARE?
Telefonnummer hittar du här

VILL DU HA KONTAKT MED INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN?
Telefonnummer hittar du här


AVGIFTSHANDLÄGGARE
Kommunens avgiftshandläggare nås under telefontid
måndag - fredag 10:00-12:00, telefon 0680-169 13

BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVARE
Kommunens budget- och skuldrådgivare nås på telefon
0680-177 90, måndag - fredag


ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI GOD MAN?

Här kan du läsa mer om vad uppdraget innebär


Se om du är berättigad till försörjningsstöd

Tyck till


STÖD TILL BARN OCH UNGA MED PSYKISK OHÄLSA
Läs mer här

Logotyp för tänkom.nu

Här hittar du som är förälder fakta och tips om tonåringar och alkohol.  
Läs mer på tänkom.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SERVICETELEFON FÖR ÄLDRE
Tel: 0680-176 00
Telefontid mån-fre
kl 09:00 - 15:00

Broschyr om Stöd till anhöriga

Information som vänder sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående
Stöd till anhörigaPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontaktinformation
Socialkontorets exp.tider
kl. 10.00 - 14.30
Lunch mellan 12.00 - 13.00

Telefon
0680-161 40
Fax
0680-162 66

Adress
Härjedalens kommun
Socialkontoret
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Besöksadress
Medborgarhuset
Ringvägen 2
Sveg

E-postadress
sociala@herjedalen.se

Socialchef
Anda Embretzen
Telefon
0680-176 59

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-11 11.28
av Helena Lindell