En ny utställning om bevarandet av fjällkon!

Tjur vid Trollsåsens avelscentrum. Foto: Jamtlis bildarkiv.

Under början av 1900-talet gjordes stora ansträngningar för att rädda fjällkorasen. En ny utställning beskriver hur det gick till.

I slutet av 1800-talet började man värna om inhemska raser och förädla dem. Fjällkon framhölls som idealet för vår region och myndigheter och hushållningssällskap försökte på olika sätt stimulera de gamla lantrasernas utveckling. Trollsåsens avelscentrum i Jämtland för fjällkor var ett av landets största o och spelade en viktig roll för fjällrasens bevarande. En stor andel fjällko i Sverige idag är troligen släkt med några av tjurarna från denna jämtländska gård. I den här utställningen får du veta hur räddningsarbetet gick till.

Läs mer här: Trollsåsens avelscentrum för fjällkor - Härjedalens kommun (fjallmuseet.se) Länk till annan webbplats.

Ingår i museets ordinarie entréavgift.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2021 18:46
Redaktör för sidan: Fjällmuseet
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas