2020-02-13 15.32

Justerat protokoll, Jämtlands Räddningstjänstförbund

Protokoll från Jämtlands Räddningstjänstförbund direktionsmöte den 7 februari är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum

2020-02-07

Paragrafer

1-4

Anslaget publicerades

2020-02-13

Anslaget avpubliceras

2020-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Jämtlands Räddningstjänstförbund, Östersund


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-13 15.32
av Belinda Härjebäck