2020-07-30 11.29

Justerat protokoll kommunfullmäktige

Paragraferna 25, 30 och 51 från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Paragrafer

25, 30 och 51

Anslaget publicerades

2020-07-30

Anslaget avpubliceras

2020-08-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

KF 20200622 § 25, 30, 51PDF (pdf, 4 MB)

Hur man överklagar detta beslut

Information om hur man överklagar.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-30 11.29
av Belinda Härjebäck