2020-06-29 13.00

Justerat protokoll, kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Paragraferna 25, 30 och 51 är då detta anslag publiceras ännu ojusterade. Bevis om justering av dessa paragrafer kommer anslås särskilt sedan justering har skett.

Anslag/bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-22

Paragrafer

16--24, 26--29, 31--50

Anslaget publicerades

2020-06-29

Anslaget avpubliceras

2020-07-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll KF 2020-06-22 §§ 16--24; 26--29; 31--50PDF (pdf, 2.4 MB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunens beslut kan överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-29 13.00
av Johan Höglund