2020-03-19 13.47

Justerat protokoll, kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-11

Paragrafer

38--86

Anslaget publicerades

2020-03-18

Anslaget avpubliceras

2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Protokoll KS 2020-03-11 §§ 38--86PDF (pdf, 5.3 MB)

Hur man överklagar detta beslut

Klicka här för information om hur kommunens beslut kan överklagas


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-19 13.47
av Johan Höglund