Stöd för sommarlovsaktiviteter

Regeringen fördelar 107 000 kronor till Härjedalens kommun 2018 till gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år.

Bidraget ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Behöver ni låna kommunalt driven sporthall/anläggning betalar ni ingen anläggningshyra för den tid ni har aktiviteten. Arrangören ansvarar för planering och genomförandet.

Ansökan ska innehålla:

  • Information om din förening, organisation eller verksamhet med kontaktuppgifter.
  • Beskrivning av aktiviteten och plats för aktiviteten.
  • Datum och tid för aktiviteten.
  • Information om det är begränsat antal platser.
  • Kostnadskalkyl med beräknad kostnad för personal, material med mera, samt totala summan ni söker bidrag för.
  • Om det finns en sista dag för anmälan.

Skicka in ansökan till margrethe.sundberg@herjedalen.se senast den 24 maj 2018.

Fritidsenheten kommer att gå igenom ansökningarna och återkomma till de föreningar som beviljas bidrag för sommarlovsaktivitet.

Vid frågor kontakta:

Margrethe Sundberg
Telefon: 0680-16392
E-post: Margrethe.Sundberg@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-04 12.56
av Anna Elfqvist