Idrottspris och idrottsstipendium

ReglementePDF (pdf, 131.5 kB) för kommunens idrottspris och idrottsstipendium.

Nominera till kommunens idrottspris eller sök idrottsstipendium.

Nominera till Härjedalens kommuns idrottspris

Allmänheten bjuds in att nominera kandidater till Härjedalens kommuns idrottspris. Priset kan inte sökas.

Pris ska uppmärksamma årets idrottsprestation och kan gå till en utövare i en förening i Härjedalen eller utövare bosatta i Härjedalens kommun. Priset kan även ges till en idrottsledare eller tränare i Härjedalen som under året varit särskilt framgångsrik. Idrottspriset kan endast tas emot en gång om inte synnerligen starka skäl föreligger för annat beslut.

Idrottspriset uppgår varje år till 10 000 kronor så länge kommunfullmäktige inte beslutar annat. Pengarna kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig pristagare inte kan hittas.

En eller flera pristagare utses av samhällsbyggnadsutskottet. Beslutet ska motiveras och kan inte överklagas. Utskottet har rätt att utse pristagare som inte föreslagits av allmänheten.

Nominera till kommunens idrottspris.

Sök Härjedalens kommuns idrottsstipendium

Härjedalens kommuns idrottsstipendium ska sökas av den som vill ha stipendiet och kan endast erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl finns. Stipendiaten ska vara bosatt i Härjedalens kommun eller tillhöra och tävla för en förening som har säte i Härjedalens kommun.

Stipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull idrottsprestation och användas till stipendiatens utveckling i sin idrottsgren, till exempel träningsläger eller utrustning. Stipendiaten ska ha ett uppträdande som hedrar henne eller honom och föreningen både på och utanför idrottsarenan.

En eller flera stipendiater utses av samhällsbyggnadsutskottet. Utskottet kan i särskilda fall dela ut stipendiet utan att formell ansökan gjorts. Beslutet ska motiveras och kan ut inte överklagas.

Stipendiet uppgår varje år till 5 000 kronor så länge kommunfullmäktige inte beslutar annat. Pengarna kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig pristagare inte kan utses. Stipendiet förvaltas av stipendiatens förening.

Sök idrottsstipendium.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-30 13.31
av Linda Bergström