2020-06-30 14.52

Vem är värd ett pris?
Vill du ha ett stipendium?

Tillgänglighetspris

Nominera ett företag eller en organisation som genom kreativitet, kunskap och god service gjort sin verksamhet mer tillgänglig.

Utmärkelsen delas ut årligen av Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta för att bli en mer tillgänglig kommun.

Nominera senast tisdag 3 november 2020.

Läs mer om och nominera till tillgänglighetspriset.

Miljöpris

Nominera en person, grupp eller organisation till miljöpriset för särskilt värdefulla insatser inom miljöområdet.

Priset är på 10 000 kronor och kan endast tas emot en gång. Priset kan inte sökas, pristagarna ska nomineras. Pristagaren ska vara kommuninvånare eller genom sin verksamhet ha anknytning till kommunen.

Skicka förslag till miljöpristagare med motivering senast söndag 18 oktober 2020.

Härjedalens kommun
Kommunstyrelsen Miljöpris
Medborgarhuset
842 80 Sveg
kommun@herjedalen.se

Idrottspris

Idrottspriset uppmärksammar årets idrottsprestation och ges till utövare i en förening i Härjedalen eller utövare bosatta i Härjedalens kommun. Priset kan även ges till en idrottsledare eller tränare i Härjedalen som under året varit särskilt framgångsrik. Idrottspriset kan endast tas emot en gång om inte synnerligen starka skäl föreligger. Priset kan inte sökas.

Idrottspriset är på till 10 000 kronor.

En eller flera pristagare utses av tillväxtutskottet. Utskottet har rätt att utse pristagare som inte föreslagits av allmänheten.

Nominera senast söndag 4 oktober 2020.

Läs mer om kommunens idrottspris.
Nominera till Härjedalens kommuns idrottspris.

Kulturpris

Nominera en person, en grupp eller en organisation till Härjedalens kommuns kulturpris senast söndag 4 oktober 2020.

.Pristagaren ska ha utfört särskilt värdefulla insatser inom det kulturella området och vara bosatt i kommunen. I särskilda fall kan pris delas ut till pristagare som i sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Kulturpriset är på 10 000 kronor och kan inte sökas, pristagare ska nomineras och priset kan endast tas emot en gång om inte synnerligen starka skäl finns.

Kulturpristagare utses av tillväxtutskottet som kan utse pristagare som inte nominerats av allmänheten.

Läs mer om Härjedalens kommuns kulturpris.
Nominera till Härjedalens kommuns kulturpris.

Kvalitetspris

Nominera en verksamhet inom vård och omsorg till kvalitetspristagare. Priset är på 47 300 för att främja fortsatt verksamhets- och kompetensutveckling.

Invånare och medarbetare i Härjedalens kommun kan nominera kvalitetspristagare. Ange vilken verksamhet det gäller och en motivering.

Socialutskottet utser pristagare enligt följande kriterier:

  • Arbetet bidrar till högre kvalitet för individen.
  • Arbetet är nyskapande; nya arbetssätt och metoder.
  • Arbetet utgör goda exempel och erfarenheter för andra.
  • Kvalitetsarbetet ger synliga resultat.
  • Insatser som riktas till medarbetarna eftersom en bra arbetsmiljö, låga sjuktal och nöjda medarbetare är bra för kommunen och invånarna.

Nomineringen ska vara socialförvaltningen tillhanda senast söndag 4 oktober 2020.

sociala@herjedalen.se
Socialförvaltningen kvalitetspris
Medborgarhuset, 842 80 Sveg

Demokratipris

Demokratipriset ges till skola, förskola eller enskild elev i Härjedalens kommun som på ett framstående sätt arbetat för, eller utfört särskild prestation för demokrati, mot mobbning, främlingshat, rasism eller våld.

Priset är på 5 000 kronor.

Förslag till pristagare lämnas senast 1 oktober 2019. Pristagare utses av bildningsutskottet.

Nomineringen ska vara bildningsförvaltningen tillhanda senast söndag 4 oktober 2020.

kommun@herjedalen.se
Bildningsförvaltningens demokratipris
Medborgarhuset, 842 80 Sveg

Idrottsstipendium

Sök Härjedalens kommuns idrottsstipendium senast söndag 4 oktober 2020.

Härjedalens kommuns idrottsstipendium söks av den som vill ha stipendiet. Stipendiaten ska vara bosatt i Härjedalens kommun eller tillhöra och tävla för en förening som har säte i Härjedalens kommun.

Stipendiet stödjer och uppmuntrar förtjänstfull idrottsprestation och användas till utveckling i idrottsgrenen, till exempel träningsläger eller utrustning. Stipendiaten ska ha ett uppträdande som hedrar henne eller honom och föreningen på och utanför idrottsarenan.

En eller flera stipendiater utses av tillväxtutskottet. I särskilda fall kan stipendiet delas ut utan ansökan. Stipendiet kan erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl finns.

Stipendiet är på 5 000 kronor. Stipendiet förvaltas av stipendiatens förening.

Läs mer om kommunens idrottsstipendium.
Ansökningsformulär till Härjedalens kommuns idrottsstipendium.

Kulturstipendium

Sök Härjedalens kommuns kulturstipendium senast söndag 4 oktober 2020.

Kulturstipendiet kan sökas av person eller organisation som visat lovande förutsättningar inom det kulturella området. Stipendiaten ska vara bosatt i kommunen. I särskilda fall kan pris delas ut till pristagare som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Kulturstipendiet är ett arbets-, rese- och studiestipendium och beviljas för ett bestämt ändamål men ges inte till grundutbildning i konstnärligt område. Kulturstipendiet är på 5 000 kronor.

Kulturstipendiat utses av tillväxtutskottet.

Läs mer om Härjedalens kommuns kulturstipendium.
Ansökningsformulär för Härjedalens kommuns kulturstipendium.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-30 14.52
av Åsa Evertsdotter