Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i Härjedalens kommun

Skridskoåkare på en istäckt fjällsjö omgiven av karga tallar.

Foto: Joakim Lagercrantz

Härjedalens kommun är en av 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och anställda i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och 2 regioner som är med i projektet från 2021. Härjedalens kommun är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner deltar i Glokala Sverige.

– För att Agenda 2030 ska få genomslag så måste det arbetet vara integrerat i arbetet med att lösa kommunens egna utmaningar. Genom Glokala Sverige får vi bättre kunskap om hur vi lyckas med det samt möjlighet att ta del av andras goda exempel, säger kommunstyrelsens ordförande LG Nordlander (S).

– Att över hälften av Sveriges kommuner och regioner är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Från årsskiftet är även Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD, Glokala Sveriges nya samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Svenska kommuner och regioner kan via ICLD ingå internationella samarbeten, så kallade kommunala partnerskap.

– Vårt samarbete ger kommuner och regioner möjlighet att ta sitt arbete med Agenda 2030 till en ny nivå, samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Mer information

Härjedalens kommun: Malin Helen Elmerstig, utvecklingsstrateg malinhelen.elmerstig@herjedalen.se
072-500 19 03

Svenska FN-förbundet: Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig
kerstin.soderstrom@fn.se
08-462 25 40

Sveriges kommuner och regioner, SKR: Kerstin Blom Bokliden, miljöexpertkerstin.blom.kokliden@skr.se
070-606 41 93

Internationellt centrum för lokal demokrati, ICLD: Maria Jansson, communication strategistmaria.jansson@icld.se
072-997 20 54

På www.glokalasverige.se Länk till annan webbplats. finns förteckning över antagna kommuner och regioner.

Senast uppdaterad: 18 januari 2021 13:21
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas