Enskilda vägar

Grusväg genom byn Ytterberg.

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 att kommunen ska lämna tillbaka vägar, som kommunen inte är juridiskt ansvarig för, till fastighetsägarna. 262 vägar berörs av beslutet.

Enskilda vägar lämnas till fastighetsägarna

Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 105/2019) , 148.9 kB. om ändring av tidigare beslut om vägunderhåll.

  • Tiden för att lämna över skötsel av enskilda vägar pågår tills uppdraget är slutfört.
  • Ersättningsbelopp för sommar- och vinterunderhåll kan endast sökas av samfällighetsföreningar eller gemensamhetsanläggningar för vägar där permanent boende finns.
  • I avvaktan på inrättande av gemensamhetsanläggning, och i fall där väghållningen kan ordnas på ett bra sätt utan förrättning, kan bidraget även sökas av förening eller annan organisation eller enstaka personer enligt Trafikverkets föreskrifter.
  • Ersättningsbeloppet utbetalas inte för vägar av obetydlig längd.
  • I tätorterna avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen, och där det är praktiskt möjligt. Uppdraget pågår tills det är slutfört.

Överlämning av enskilda vägar

Projektledaren för enskilda vägar

  • sköter kommunens kontakt med Lantmäteriet,
  • har kontakt med berörda fastighetsägare,
  • har kontakt med berörda vägföreningar (nybildade och äldre) och
  • stöttar vid bildandet av föreningar.

Fakta om enskilda vägar i Härjedalen

I kommunen berörs 262 vägar av beslutet. I kommunen finns 177 vägar, som tillsammans är 47,5 mil, som har statsbidrag. Av dessa sköter kommunen 91 vägar med en total sträcka av 13,3 mil. Vägföreningar har hand om övriga 81 vägar.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023 11:51
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas