Härjedalens Fjällmuseum
Fjällmuseet

foto: Lasse Johansson

Härjedalens Fjällmuseum AB

Fjällmuseet drivs som ett aktiebolag under namnet Härjedalens Fjällmuseum AB. Ägare är Stiftelsen Jamtli, Härjedalens kommun och Härjedalens Fornminnesförening.

Styrelsen utgörs av fem ledamöter och tre suppleanter. Härjedalens kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Jamtlilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har vardera nominerat två ledamöter medan Fornminnesföreningen har utsett en. Dessa organisationer har också utsett varsin suppleant. Ordförande i styrelsen väljs av kommunen. Styrelsen har sitt säte i Härjedalens kommun. Museichef (VD) rekryteras av Jamtli, museichefen är också Kommunantikvarie för Härjedalens Kommun.

Härjedalens Fjällmuseum disponerar Fornminnesparken och samlingarna men de ägs fortfarande av Fornminnesföreningen.

Sedan Juli 2013 är Museet dessutom medlem i föreningen "Genus i museer".
Ni kan läsa mer om föreningen genom att klicka HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster