Härjedalens Fjällmuseum

Fjällmuseet byggs

Efter ett byggprojekt på två år invigdes Härjedalens Fjällmuseum den 20 mars 1999 av HM Konungen. Bygget startade i maj 1997 och det utvändiga byggnads- och markarbetet blev klart i september 1998. Produktion av de fasta utställningarna och leveranser av inredning avslutades i mars 1999.

Projekteringen påbörjades i augusti 1996 och blev klar i januari 1997. Kostnaden för byggandet av Fjällmuseet är ca 30 miljoner kr, varav 2 miljoner kr för programarbete och projektering, 17,6 miljoner för byggnationerna, 6 miljoner kr för utställningarna och 2,6 miljoner kr för inredning och utrustning.

Finansiering erhölls från EG:s regionala fond på 11,4 miljoner kr, från Härjedalens kommun på 3,1 miljoner kr, bygdemedel genom Fjällarvets försorg på 6,8 miljoner kr, bidrag från Boverket genom Länsmuseets försorg på 5 miljoner kr samt 0,5 miljoner kr från Jämtlands läns landsting. Resterande har finansierats genom privata sponsorer och genom de samverkande organisationerna.

Härjedalens Kommun stod som byggherre: Projektledning; Ulf Hansson. Kvalitetsansvar och byggkontroll; Carl-Bertil Larsson. El-kontroll; Torsten Wagenius. VVS-kontroll; Stig Holm. Museitekniska frågor; Sten Gauffin, Jämtlands läns museum. Konsulter Arkitekt; Jörgen Grönvik Arkitektkontor, Östersund. Totalprojektör; K-konsult Jämtland AB, Frösön. Entreprenörer Generalentreprenör/Bygg; Treeab Bygg AB, Sundsvall. VS-entreprenör; Nordiska Värme Sana AB, Sundsvall. Vent-entreprenör; Thures Plåt AB, Ljusdal. El-entreprenör; El- & Data Montage AB, Sveg. Inredningar; Tage Åslund, Storsjö Snickeri. AV-utrustning; Ljud- och Bildteknik, Sundbyberg.

Basutställningarna i Fjällmuseet har producerats av Jämtlands läns museum i samverkan med Härjedalens Fornminnesförening. Idé och innehåll; Sten Rentzhog, Ulla Oscarsson. Ständiga medarbetare under hela byggprocessen har varit Maria Wagenius och Karl-Erik Olofsson från Härjedalens Fornminnesförening. Från föreningens styrelse har Hans Eskilsson, Tage Persson och Anna Pojkas medverkat. Formgivning; Lilliann Gilmark. Teknisk chef; Bertil Nilsson. Faktasökning, text mm; Charina Ödlund. Folkmusikval; Greger Brännström, Inger Stenman. Dialekter; Helge Hillbom, Mats Hurtig. Samisk referensgrupp; Karin Rihpa, Eva Rehnfeldt, Christine Rensberg, Gudrum Thomasson-Ek. Konservering/montering; Håkan Järvholm, Anna Ehn. Attribut, mekanik, patinering; Christer Lundström, Dan Lööw, Jens Gustafsson, Dag Hartman. Illustration; Anders Suneson. Modellarbete; Bengt Böhlin. Figurer; Eva Rahmqvist, Johanna Lönneborg. Fäbodlekstugan produktion och pedagogiskt innehåll; Britt-Marie Borgström. Fäbodlekstugan rekvisita; Jonny Springe. Snickeri; Allan Blomqvist, Härje Ström, Hans-Olof Beck. Målningsarbeten; Halvarssons Måleriateljé AB. Smide; Sören Långström, Tinbak. Ljusdesign; Magnus Bohman. Ljud; Matti Larsson. Textning; Marianne von Essen.Utsmyckning Trärelieffer; Thord Vaktnäs, Alf Willenfeldt. Tygtryck; Lisa Carlsson. Formgivning ridå; Ann-Marie Myhr. Vävning ridå mm textila arbeten; Kerstin Sundmark. Broderade gardiner; Bitte Hamrin. Fondmålning; Bengt Ellis.