Härjedalens Fjällmuseum

Ringnot från Västmon i Tännäs

Ringnoten var det effektivaste redskapet men också det dyraste, varför flera gårdar ofta gick samman till ett notlag. Numera är det knappast någon som fiskar med not, utan nöjer sig med nät- och sportfiske, för fiske med not är ansträngande.

Denna ringnot tillverkades 1820 för bonden Olof Perssons räkning. Fiskeredskapet gick i arv och hann användas av ytterligare tre generationer innan man slutade fiska med det 1920. Noten här användes främst i Östra Vattnanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Tännäs.

En ringnot som den på bilden liknar ett långt nät, 50-60 meter långt och 3,5-4 meter djupt. Noten här är gjord i bomull med telnar av tagel. (Teln är kantrepet som stadgar nätredskap) På överteln sitter en mängd träflöten och på underteln finns sänken av järn med ringar för att dra ihop noten.  

Noten ska nå från botten till ytan. För detta krävdes minst två man, en rodde och en la ut eller halade in noten. Utläggningen börjar med att man först lägger i det s.k. förklädet, en kort bit av noten med ringar både i den lodräta delen och i underkanten. Roddaren ror sedan i en båge tillbaka till utgångspunkten, medan utläggaren lägger i resten av noten.

Noten avslutas med ett långt rep försett med träspjälor, varannan spjäla försedd med en blytyngd. Med detta rep, dragtåget sjlâsktôje, plaskar utläggaren för att skrämma in fisken mot mitten av noten.

Att dra ihop notbågen till en ring är ett tungt arbete eftersom noten står på botten av sjön. Utläggaren fortsätter att plaska dragtåget, samtidigt som roddaren kämpar för att dra ihop noten. När ändarna möts, trär utläggaren en lång stång bihttjiln, genom ringarna i förklädets sida. Stången når ända ner mot sjöbotten.

Därefter börjar indragningen av noten i båten. Då gäller det att hålla tätt mellan förklädet och resten av noten, så att fiskarna inte smiter. Man tar in noten tills bara förklädet är kvar. Det sista momentet är att snörpa ihop botten av förklädet med hjälp av en töm, skärtömmen sjärtûmen. Den löper genom ringarna i förklädets underkant. Fiskarna blir då instängda som i en påse, som man till sist lyfter upp i båten.