Härjedalens Fjällmuseum

Stereoskop av okänt ursprung

I en av museets mer dolda vrår har detta märkliga föremål gömt sig…

Det är ett s k Holmes stereoskop, antagligen från 1800-talets slut och av amerikansk tillverkning.

Eftersom stereoskopet inte är inregistrerat i samlingarna är dess ursprung är okänt, men möjligen har det använts vid någon av skolorna i Tännäs-Ljusnedalsområdet. I linsernas fokus en okänd flicka från Innaanganeq (Kap York), Grönland.

Ett stereoskop är ett instrument, som med hjälp av två snarlika bilder låter betraktaren få en tredimensionell upplevelse av det avbildade motivet, när bilderna betraktas sida vid sida. De första stereoskopen utvecklades redan på 1830-talet, men kom att bli allt populärare – och billigare – i takt med fotografiens utveckling och de allt större möjligheterna till masstillverkning under 1800-talets industrialisering. Stereoskopen användes inte bara i undervisningssyfte, utan också i sällskapslivet för rent nöjes skull. Det tycks som om de blev en del av de alla de föremål, som kunde ge upphov till samtalsämnen, och som hemmen fylldes av vid denna tid, tillsammans med kabinettsfotografier och alla de märkvärdiga små föremål som kunde stå uppställda på hemmets etagärer, prydnadshyllor. Samtidigt utvecklades även en undervärld av stereoskopbilder med erotiska motiv.

Den här avbildade modellen utvecklades av den amerikanske läkaren och poeten Oliver Wendel Holmes på 1860-talet. Holmes fiffiga, handhållna stereoskop kom snabbt att bli otroligt populära under den andra hälften av 1800-talet och 1900-talets början. Till det bidrog att Holmes själv valde att inte söka patent på sin uppfinning.

Tillsammans med stereoskopet förvaras vid Fjällmuseet ett antal bilder klistrade på kartong att användas i stereoskopet, med motiv från olika världsdelar. Till dessa hör det här avbildade motivet av firma Underwood & Underwood. På kortet står att läsa “Face to face with the Esquimaux, inhabitants of the frigid north, Cape York, Greenland”, och på baksidan (som en av fem översättningar): “Ansikte mot ansikte med Eskimåer, invånare i frusna Norden, Kap York, Grönland”.

Stereoskopbilderna har ofta etnografiska motiv, inte sällan från alla de områden som omfattades av stormakternas kolonisering. Men vissa bilder vänder blicken även norrut, där t ex bilder från Telemarken i Norge visar på ett intresse för Skandinavien ur samma synvinkel, väl främst för betraktare i USA och Europa. Bildproduktionen var enorm, och även privata stereoskopiska fotografier togs i stor omfattning, men jag har i skrivande stund inte stött på några massproducerade motiv från Sverige. Det är dock rimligt att anta att natursköna fjällområden, samer, äldre bebyggelse och bönder i folkdräkt bör ha hört till det rikhaltiga utbudet av exotiska motiv.

/Ola Hanneryd, Härjedalens Fjällmuseum AB 2014-02-05.

Öppettider

MUSEET

1 juli t o m den 3 oktober:
Tis - lör kl: 10.00-17.00
Söndag - måndag: STÄNGT

Enklare servering i CaféetINFORMATION

Fjällmuseet följer utvecklingen kring Corona-viruset och de direktiv som myndigheterna går ut med. För närvarande har vi lågsäsong med få besökare.

Vi önskar att du som besökare inte uppvisar luftvägssymtom samt att du undviker kontant betalning.

Vi tar emot skolklasser och bokningar enligt avtal. Skulle läget förändras kontaktar vi inbokade grupper.

Eventuella ändringar i öppettider eller program annonseras på hemsidan och på Facebook.

Turistinformationen nås endast per telefon och hemsida. För mer information se funasfjallen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster