Förvaltningsområde för det samiska språket

Senast uppdaterad: 23 maj 2024 15:46
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas