Vatten och avlopp

Frågor om vatten, avlopp och slamtömning hanteras av det kommunala bolaget Vatten och Miljöresurs. För frågor om enskilt vatten, egen brunn och enskilt avlopp vända dig till kommunens miljö- och byggavdelning.

Om du har frågor om driftstörningar i det kommunala vattennätet, slamtömning, eller vill felanmäla kommunalt vatten och avlopp, vänd dig till Vatten och Miljöresurs.
Vatten och Miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enskilt vatten

Om du som enskild fastighetsägare eller i en samfällighet är ansluten till egen brunn ansvarar du själv för att kontrollera vattenkvaliteten i brunnen.
Enskilt vatten

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan du ordna egen avlopps­försörjning, så kallat enskilt avlopp. För att bygga en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett behöver du ansöka om tillstånd eller lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.
Enskilt avlopp

Rapportera in din brunn och få ett bättre skydd

Du har väl sett till så att din enskilda brunn finns med i Brunnsarkivet? Med SGU:s e-tjänst kan du som brunnsägare själv rapportera in din brunn.
Rapportera in din brunn och få ett bättre skydd (sgu.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 26 maj 2023 09:22
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas