Anslagstavla

Kommunens officiella anslagstavla är digital och visar handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå.

På den officiella anslagstavla anslås beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott. Här anslås även kallelser. När mötet ägt rum tas kallelserna bort.

Under anslagstiden, som är tre veckor, kan beslut överklagas. Anslagen tas bort när anslagstiden har gått ut.

Anslaget datum