Adresser och namnsättning

Miljö- och byggavdelningen ansvarar för belägenhetsadresser i Härjedalens kommunen och ajourhållning av lantmäteriets adressdatabas.

Vid adressering i tätorterna används gatunamn med nummer och på landsbygden by- eller fäbodnamn med nummer.

Har du frågor om adresser eller namnsättning är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:31
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas