Näringslivsråd

Näringslivsrådet finns för att stärka dialogen mellan kommunens företag, politiker och tjänstemän. Fokus i näringslivsrådets arbete är tillväxtfrågor.

Härjedalens kommuns näringslivsråd är en arena för att upprätthålla en kontinuerlig och levande dialog mellan kommunens företag, tjänstemän och politiker. Genom kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten arbetar rådet med att skapa bra förutsättningar för kommunens näringsliv samt underlätta rekryterings- och utvecklingsmöjligheterna för företag i Härjedalens Kommun. Rådet sammanträder fyra gånger om året, och består av representanter för områdets huvudsakliga näringar och företagarföreningar. På mötena närvarar också kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommunchef och tjänstemän från olika förvaltningar i enlighet med rådets önskan.

Näringslivsrådets verksamhet styrs av ett upprättat och beslutat reglemente.

Senast uppdaterad: 10 april 2024 17:58
Redaktör för sidan: Helena Åkerlind
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas