Frågor till ledamöter i kommun­fullmäktige under allmänhetens frågestund

Ställ en fråga till en ledamot i kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund. Frågan behandlas vanligtvis under kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Det går att ställa frågor till en eller två ledamöter per sammanträde och högst tre frågor till varje ledamot. Fyll i ett formulär per fråga. Om du vill får du vara med och diskutera din fråga då den besvaras.

Ordförande har rätt att avvisa vissa frågor, till exempel sådana som har kränkande innehåll.

Läs kommunfullmäktiges arbetsordning i kommunens författningssamling för att se reglerna som styr frågestunden.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att administrera frågestunden. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.herjedalen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 januari 2024 15:46
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas