Frivilliga resursgruppen FRG

Frivilliga resursgruppen, FRG, samarbetar med kommunen under kriser.

Frivilliga resursgruppen består av utbildade frivilliga som under kommunal
regi är ett stöd för samhället under kriser eller andra extraordinära händelser.

Civilförsvarsförbundet är drivande för att etablera och utveckla Frivilliga resursgruppen. Varje lokal frivillig resursgrupp har en kommun som huvudman.

Delta i Frivilliga resursgruppen

Kontakta kommunens växel 0680-161 00 om du vill ingå i den frivilliga resursgruppen i Härjedalen.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:39
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas