Kulturskolan

Kulturskolan servar kommunens skolor med kulturella injektioner. Kulturskolan finns på grundskolorna och gymnasiet.

Kulturskolan är avgiftsfri. I den frivilliga musikundervisningen deltar 250 elever på instrument och sång. Eleverna erbjuds möjlighet att delta enskilt, i grupp eller ensemble. Vissa instrument går att låna.

Elever är välkomna till kulturskolan när de börjar årskurs 4. Ansökan görs på våren i årskurs 3 för nya elever. Undervisningen sker i möjligaste mån under skoltid.

Härjedalens elever erbjuds möjlighet att upptäcka och förkovra sig i olika kulturområden och få goda förutsättningar att kunna uppleva ett rikt kulturutbud.

Ansök till Kulturskolan senast 31 maj

Kulturskolan vill

 • Ta till vara och utveckla elevernas kulturintresse
 • Utforma undervisningen så att den passar varje elevs målsättning och ambition
 • Integrera skolans och samhällets kulturliv
 • Genom utövande av kultur, enskilt och i grupp, utveckla den sociala, motoriska och emotionella förmågan samt stärka självkänslan, koncentrations- och uthållighetsförmågan hos eleverna
 • Att kulturen upplevs som rolig och lustfylld

Skolorna erbjuder olika utbud av kulturyttringar. Förutom de fasta utbuden kan kulturskolan erbjuda dans, musikal, foto, bildkonst, film och hantverk som tillfälliga kurser. Det tillfälliga utbudet varierar från år till år beroende på vilka bidrag vi får av Statens kulturråd.

Funäsdalen

 • Bas
 • Gitarr
 • Piano
 • Sång
 • Trummor

Hede

 • Bas
 • Gitarr
 • Musikproduktion
 • Piano
 • Sång
 • Trummor

Lofsdalen, Vemdalen och Norra skolan i Sveg

 • Blockflöjt
 • Fiol (endast Norra skolan i Sveg)
 • Gitarr
 • Keyboard
 • Piano
 • Tvärflöjt
 • Ukulele

Lillhärdal

 • Bas
 • Dragspel
 • Gitarr
 • Keyboard
 • Piano
 • Trummor
 • Ukulele

Södra skolan och Härjedalens gymnasium i Sveg

 • Bas
 • Blockflöjt
 • Dragspel
 • Fiol
 • Gitarr
 • Keyboard
 • Ljud- och ljusteknik
 • Musikproduktion
 • Piano
 • Sång
 • Trummor
 • Tvärflöjt
 • Ukulele

Ytterhogdal

 • Bas
 • Blockflöjt
 • Fiol
 • Gitarr
 • Keyboard
 • Trummor
 • Ukulele


Ansökan till frivillig undervisning i musik kan ske från årskurs 4, musikproduktion från årskurs 7 och ljud och ljusteknik från årskurs 7.

Ansök till Kulturskolan senast 31 maj

Ansökan till kurserna kommande höst sker under vårterminen, senast 31 maj.

Ansökan sker en gång. Eleven står kvar som elev tills anmälan tas bort av föräldrarna eller eleven avslutar sina studier.

Instrument

Följande instrument kan i mån av tillgång lånas ut.

 • fiol
 • saxofon
 • trombon
 • tvärflöjt
 • trumpet

För anmälan till andra instrument krävs tillgång till eget övningsinstrument. Undervisning i frivilliga kulturskolan är avgiftsfri. Avgift för spelböcker tillkommer.

Om eleven vill sluta i Kulturskolan

Om eleven vill avbryta sin frivilliga undervisning meddelas det till Kulturskolan via formulär.

Säg upp plats i Kulturskolan

Kontakt

Senast uppdaterad: 6 februari 2024 17:05
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas